Aktualna problematika v oskrbi z vodo in kanalizacijo, Brač, Hrvaška

Aktualna problematika v oskrbi z vodo in kanalizacijo, Brač, Hrvaška

23. 10. 2019 - 29. 10. 2019

Že tradicionalno Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije organizira letno strokovno-poslovno srečanje z mednarodno udeležbo, ki bo letos potekalo od 23. do 27. oktobra v hotelu Elaphusa v Bolu na otoku Braču. 


Z organizacijo letošnjega srečanja organizator nadaljuje s svojo več kot 20 let dolgo prakso organiziranja osrednjega srečanja strokovnjakov iz srednje in južne Evrope, ki se ukvarjajo z oskrbo z vodo in kanalizacijo in s prečiščevanjem odplak. Letošnje srečanje bo v znaku nove zakonodaje v Republiki Hrvaški na področju vodnega gospodarstva in okrog priprave in izvajanja EU projektov v vodnem gospodarstvu.

Aktualna problematika v oskrbi z vodo in kanalizacijo, Brač, Hrvaška

Neodkrita puščanja vode predstavljajo velik strošek in trajni izziv upravljalcem vodooskrbnih sistemov, zato bo pozornost posvečena tudi problematiki obravnavanja procesa zmanjševanja vodnih izgub. V sklopu predavanj te tematike vam bomo v Kolektor Sistehu predstavili učinkovite rešitve dolgoročnega zmanjševanja vodnih izgub v vodooskrbnih sistemih. Ključni cilji so omogočiti večjo varnost in zanesljivost obratovanja vodovodnih sistemov, izboljšanju planiranja in upravljanja ter zmanjšanju stroškov obratovanja.


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: